Legat

Dansk Rhinologisk Selskab

Danish Rhinologic Society

AKTUELTDe korte kliniske retningslinjer er nu blevet  opdateret og findes på det vanlige sted på hjemmesiden

Legat

Dansk Rhinologisk Selskab uddeler 1 rejselegat på 5.000 kr til yngre læger med interesse indenfor rhinologi.

Ansøgning til formanden:

Henrik Bredahl

Overlæge

Øre-næse-halskirurgisk Afdeling

Rigshospitalet

Blegdamsvej 9

2100 København Ø

Henrik.Bredahl.Sørensen@regionh.dk

Mobil 26240804

Ansøgninger behandles af bestyrelsen én gang årligt før rhinologisk selskabs forårsmøde.

Regler for rejsestipendiet:

Beløbsramme:

5.000 kr

Ansøgeren skal:

- På rejsens tidspunkt være ansat under FAYL-overenskomst.

- Forpligte sig til at fremlægge resultatet af rejsen ved et indlæg på næste årsmøde

Ansøgningen skal:

a. Angive formål med den planlagte rejse.

b. Vedlægges et budget for rejsen.

 

Rejseformål skal være:

a. Aktiv kongresdeltagelse med fremlægning af rhinologiske emner

b. Deltagelse i rhinologisk relevant kursus

c. Klinisk visit

 

Rejsemål skal være:

Uden for Danmarks grænser.

 

Bedømmelse og udvælgelse:

a. Foretages af rhinologisk forenings bestyrelse

b. Accepterede ansøgninger meddeles under formandens beretning ved ordinær generalforsamling.

c. Accepterede ansøgere får direkte, skriftlig besked.

d. Bestyrelsen kan undlade at uddele stipendiet.

 

Ansøgningsfrist og annoncering:

Fire uger før Årsmødets 1. dag.